Thống nhất danh sách số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thịnh Đán khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

02-03-2021 10:40

Chiều ngày 02/3/2021, UBND phường và Ủy ban bầu cử phường Thịnh Đán phối hợp tổ chức họp thống nhất việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường Thịnh Đán khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Phó BT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND -  Chủ tịch UBBC  chủ trì hội nghị. tham dự hội nghị có các đồng chí là thanh viên ủy ban; thành viên Ủy ban bầu cử...

Căn cứ vào tổng dân số trên địa bàn phường Thịnh Đán tính đến ngày 31/12/2020 là hơn 14.000 người. UBND phường đề nghị Ủy ban bầu cử phường ấn định danh sách số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thịnh Đán khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng đơn vị bầu cử: 05 đơn vị.

2. Số lượng đại biểu HĐND phường Thịnh Đán khóa IV: 21 đại biểu.

3. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường Thịnh Đán khóa IV,  nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

+ Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các tổ dân phố 1, 2.

+ Số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các tổ dân phố 3, 4.

+ Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các tổ dân phố 5, 6,11.

+ Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các tổ dân phố 7, 8.

+ Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

+ Đơn vị bầu cử số 5: Gồm các tổ dân phố 9, 10.

+ Số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

Trên cơ sở đề nghị của UBND phường, Ủy ban bầu cử phường cơ bản nhất trí và sẽ sớm ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường Thịnh Đán khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy định pháp luật. PHƯỜNG THỊNH ĐÁN - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 1 (Khu dân cư số 10), Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Thịnh Đán. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3846.122